Misioni dhe Vizioni

Misioni

Inovacion i vazhdueshëm teknologjik, promovimi dhe popullarizimi i diagnostikimit dhe trajtimit pa gjilpëra.

Vizioni

Të bëjmë një botë më të mirë me diagnozë dhe terapi pa gjilpëra.